Trey Songz - I Don't Want Her (Remix)

League of Starz
Sorry Jaynari
Ay Eric What up
Ay Ay Ay (yup)

If they ain't lookin' I don't want her (I don't want her)
I don't want her (I don't want...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.