Timbaland - Morning After Dark (feat. Nelly Furtado)

Go Timbo!

I'll be the same when it all goes up
I'll be the same when it all goes down
Not the first one, open it up
I'll be the last one closin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.