Snoop Dogg - Wrong Idea (feat. Bad Azz and Kokane)

Whats up nephew?
Sitting here chopping game, my nigga Bad Azz
Niggas get the misconception of us
cause we so cold at what we do
But I really wanna...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.