Snoop Dogg - Bo$$ Playa

[Don Magin Juan]
Bo$$ Playa. Bo$$ Playa.
Big Snoop Dogg is a Bo$$ Playa.
This is the arch bishop Don Magic Juan
Skin and Game, yea

[Chorus]
Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.