Rihanna - Hate That I Love You (feat. Ne-Yo)

Yeah, yeah
Hey
That's how much I love you (yeah)
That's how much I need you (yeah, yeah, yeah)

And I can't stand you
Must everything you do mak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.