Field Mob - Area Code 229

[Intro - Shawn Jay]
Dougherty County mannnnnn

[Hook - Shawn Jay]
What's yo area code (mine 229)
What's yo area code (mine 229)
What's yo area code (m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.