Nate Dogg - Shake That (Remix)

Shady, aftermath
There she goes shaking that ass on the floor
Bumpin' and grindin' that pole
The way she's grindin' that pole, I think I'm losing c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.