Dexta Daps - No Underwear

Bridge
Seh yuh wan yuh man, so
Every plan haffi cancel
Nothing can first yuh gyal
Even tho it long suh
Yuh mek it touch yuh tonsil
Da fuck ya feel per...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.