Dexta Daps - F U

Intro
Hehe
Dunwell...
Da bloodclaat gyal yah wicked, eeh

Bridge
Never even cross mi mind
Is a girl this weh argue with me half the time
But you make ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.