Dexta Daps - Dash It Out

Intro
Mhmm, how dem seh f**k chune cyan duh pan dah riddim yah
Watch yah, Beat Mania gyal dem
(Beat Mania Productions)

Verse 1
She seh she neva ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.