Shizzi - Won Le Ba

Ko ma so mo no won le ba
Ko le yen won won le ba
Ko ma so mo no won le ba
Ko le yen won won le ba
Ta na na na na na won le ba
Ko le yen won won le ba
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.