Wale Kwame - All over You

Soriso ah soso baby
Kokoriko ah Koko
Rigbogbo ah kpokpo baby
Pour pour the one I pour pour
(Shizzi Magic Fingers) Shekpe

Soriso ah soso baby
Kokoriko...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.