Labh Janjua - Jee Karda

I’m kinda girl who likes little fun
And likes game I wanna play
I think naughty as nice and sugary spices
Say you listening to what i say
ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਾ ਡ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.