Snelle - Blijven Slapen

Wat doe ik mezelf aan
Dat ene jurkje aangedaan
Ik ben te vroeg van huis vertrokken

Dat is hoe het gaat

En doe ik dan hetzelfde aan
Casual, ch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.