Philly Moré - Tranen In De Studio

Shafique Roman

Kin omhoog na mama's dood
Jij bent de sterkste persoon die een jongen kent
Zonder jou zou ik verdwalen
Dus voor jou gas ik en doe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.