Selena gomez - Adiós

La-la-la-la, ah, ah, ah-ah, ah, la-ah
La-la-la-la, ah, ah, ah-ah, ah, ah-ah, ah

Ya me dijeron tus amigas
Que no querías saber de mí
Ya no extrañ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.