Lyanno - Quién Dijo Miedo

¿Quién dijo miedo?
¿Quién dijo?
Este e' el remix
Yeah, jaja
Kobi
Lyanno
Kobi Cantillo
Mike Bahía
Junto a ti, se van mis dudas
En nuestra ecua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.