Franco Simone - Cambia la città

Quando tornerò
Quando mi vedrai
Coi miei occhi ti dirò
Siamo ancora noi
Cambia tutto sai (cambia tutto sai)
Cambia la città (cambia la città)
Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.