Labh Janjua - Dimpi De Naal Bhaage Bunty

वर वधु है गरजी राज़ी तो ना
फिकर फिकर कोई
Band बरती तंबू शोशा
पंडित या काजी
ओह कच्चे दे सूरमा बिंदी सुर्खी
Dj ब्ज जी
ओह action drama mellow drama
Runni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.