Selena gomez - Baila Conmigo

Bebé, no sé si habla' mucho español
Si entiende' cuando digo "Mi amor"
Comernos sin entenderno' e' mejor
Solo tenemo' que gustarno'

Quieres que ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.