ASP - Metastaz

Bana bak! Kulak as
Gecenin ikisi karalıyor psikopat Asp
Kumarına riziko, klişe bunalıma can veren haz gibiyim
Akıyor ciğere metastaz
Hop geri ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.