Fabio Concato - Speriamo Che Piova

È stata davvero un'idea partire in corriera
A noi piace tanto viaggiare, specialmente di sera
Mi vengono in mente le gite e le canzoncine
Ma non ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.