Bad Bunny - No Prometo Nada

Yeh, yeh, yeh
Yeh, yeh, yeh
Yeh, yeh, yeh
Yeh, tú sabes que no soy fácil, menos de convencer
Que no confío en nadie y así siempre va a ser
Que en...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.