Loreen - Alice

Alice, himlen kan vänta
Det finns en väg o en plats för varje människa

Hon levde vid en väg
Där hennes pappa hade jobb
Hon hade blå jeans o läde...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.