Kevin - Beautiful Life

Je kan niet fronten, ben de grootste in mijn city, yeah
Ze vragen: Hoe ben je zo lit dan? Wa ya sidi man
Ik wil mijn rust, ik leg mijn hoofd neer op...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.