Sevn Alias - Drama

Ramiks, bitch

Ze zegt me, "Kom je spullen halen, halen
Of ik gooi ze naar buiten, ey
Ik heb m'n bed verschoond, ga naar al je ho's
Wil je niet m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.