Bad Bunny - TRELLAS

Mirando las estrellas me acordé de ti
Y me pregunté si habrá alguien para mí
Quizás en otra galaxia lejos de aquí
No sé, no sé

Dando vueltas por...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.