Alexis & Fido - Tócate Tú Misma

Dime qué vas a hacer ahora
Que me tienes ganas pero estás sola
Si te desespera me llamas al cel
Pa' que yo te diga lo que tiene que hacer

Tó...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.