Bad Bunny - HACIENDO QUE ME AMAS

Ya no confío en tu mirada
Y tus beso' no saben igual, eh
Queda algo, pero casi nada
Y el amor no se trata de intentar, eh

Y ya no se siente igua...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.