Bad Bunny - TE DESEO LO MEJOR

Yo sé que soy un cabrón
Que no merezco tu perdón
Te juro que no e' mi intención
Pero si escucha' esta canción

Te deseo lo mejor
Ojalá que te ol...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.