Bad Bunny - MALDITA POBREZA

Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia
Pero no puedo, pero no puedo
Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia
Pero no puedo, no tengo dinero

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.