Bad Bunny - HOY COBRÉ

Yeh-yeh-yeh, ey
Bad Bunny, baby, be-bé
Ey, ey

Hoy cobré y hoy mismo lo vo'a explotar, ey
El precio ni vo'a preguntar, ey
Fumando en la Gucci, n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.