Bad Bunny - Deja Tu Huella (Cheetos)

Yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh-yeh

Yo visto así, no me vo'a cambiar
Si no te gusta no tienes que mirar
Yo visto así

En la vida tú puedes dejar las co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.