Jamsha - Como Abanico

Volvió el junte
Jamsha
Con Don Chezina
It's the Don
Barbie Rican, oh

Ella gira, gira
Como abanico-nico
Vamo' a darte rico, rico
Pa' que sien...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.