Barbie Rican - Calocha

Ay con estos calores que están haciendo
Me dan ganas de desnudarme aquí mismo

Tengo calocha ¿qué es eso?
Calor en la choc-, ¿qué es eso?
Ten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.