Ty Dolla $ign - Everywhere

(Bongo, turn it up)
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah

Told her meet me in the bedroom
California King size, I need some leg room
Shift her kidn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.