Ty Dolla $ign - Time Will Tell

Dolla $ign
(Wheezy beats)

This the end, oh yeah, tell me, is this our farewell? (Ooh, yeah)
Can we get it back? They tell me, "Only time will tel...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.