Ty Dolla $ign - It's Still Free TC

Yo, so, uh
When's the last time you talked to Jessica & Weldon?
What's going on with them?
What we doin'?

Rivalda Angelos, that's my Akbar
He'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.