Ty Dolla $ign - Burna Boy Interlude

Da, ba-da-da, ba-da, ba-da-da, ba-da-da, ba, ba, da, oh
Just skatin', 'cause in my way
You might care to have, yeah
This love right here
Will lead...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.