Ty Dolla $ign - Temptations

Nah, nah, nah-nah-nah
Nah, nah, nah-nah-nah, nah, nah
Woah, woah
Ayy

She left me out here with temptations (temptations)
With temptations
She...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.