Dani Martín - La Jaula

Hoy me voy a alejar
Eres dueña de tu libertad y eso me hace más libre
Hoy tienes tu lugar
El mismo que te supe dar Pero que no entendiste

Qué pe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.