Dani Martín - Cómo Me Gustaría Contarte

Cómo me gustaría contarte
Que 'El Canto' ya se acabó
Que me acuerdo cada Martes
Cuando comíamos los dos
De tu forrito polar de tu sonrisa tan tris...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.