21 Savage - RIP Luv

Yeah, rest in peace to love
October 22nd, 1992
July 8th, 2009 (Zaytoven)
You will be missed forever (Metro Boomin wants some more, nigga)

Rest i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.