BBC Concert Orchestra - Saint Nicolas, Op 42: Nicolas Comes to Myra and Is Chosen Bishop

CHORUS
Come Stranger sent from God! Come, man of God!
Stand foremost in our church and serve this diocese
as Bishop Nicolas, our shield, our strength,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.