Ronnie Flex - Anyway

Al mijn bitches zijn foreign
Damn it, jullie nigga's zijn te boring
Bitch ik ben in Londen dat is

Trobi on the beat

Jullie nigga's zeiden nee ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.