Ozuna - Gracias

Woh oh oh
Yeah eh

Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy (soy)
Tuve que pasar por mucho pa llegar a donde estoy (woh, yeah)
Mata...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.