Ozuna - A Escondidas

A escondida'
Eh, jaja
Uoh-oh-oh
A escondida' (oh-oh)
Ozuna

Dime cómo hago pa' verte de nuevo
Si me dejas a un lado tirado en el suelo, eh
Y a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.