Ozuna - Esto No Acaba

Y este e' Nicky, y este e' Nicky
Yeah, eh, eh, eh (otra vez, otra vez)
Y este e' Nicky, y este e' Nicky
Ozuna

Llego a la disco (llego a la disco...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.