Ozuna - Despeinada

Yeah, eh, eh, oh
La Tribu
Ozuna el oso

Por qué todo tiene que ser confuso
Desde el principio fuiste tú la que impuso
Que lo dejáramos así
El a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.