Jamsha - Culonavirus

¡Advertencia!
Hemos detectado un brote de culonavirus en la discoteca
Que comience el perreo
Pe-Pe-Pe-Pero con bellaqueo
Que-Que-Que-Que comience ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.